Pedagogická fakulta JU

Opatření děkanky č. 2/2022, jímž se vyhlašuje přijímání ke studiu na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se zahájením výuky v akademickém roce 2022/2023
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací český jazyk a literatura, Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací český jazyk jako druhý jazyk, Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací ruský jazyk a literatura)

Aktuálně PF JU získala akreditaci pro uskutečňování doktorského studijního programu Didaktika biologie, elektronickou přihlášku ke studiu je možné podat do 31. 5. 2022.

Možnost podávání přihlášek ke studiu v doktorských studijních programech Pedagogická psychologie a Educational Psychology byla prodloužena do 31. 5. 2022. Přijímací zkoušky na tyto studijní programy se budou konat 7. 6. 2022 od 13 hodin.

Bakalářské programy
a pětiletý magisterský program

bakalarske_obory

Programy určené absolventům středních škol

Navazující magisterské programy
 

magisterske_obory

Programy určené absolventům bakalářského studia

Doktorské programy
 
 

doktorske_obory

Programy určené absolventům magisterského studia

 

Pokud jste nenašli odpověď na vaši otázku, napište nám na info@pf.jcu.cz.

Nejdůležitější informace k přijímacímu řízení

500 Kč

To je částka, kterou zaplatíte za jednu přihlášku.

20. a 21. 1. 2022

Toto jsou dny „D“, kdy se vám otevřou dveře naší fakulty.

18. 4. 2022

Až do tohoto data máte možnost si podat přihlášku.

Přihláška

Elektronicky na této stránce