Pedagogická fakulta JU

Bakalářské studium jednospecializační

 

Pro všechny studijní programy na této stránce je podmínkou pro přijetí ke studiu dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Studijní programy zaměřené na neučitelskou pedagogiku nebo se zaměřením na vzdělávání pro SŠ a ZUŠ:

 

 

Studijní programy:

  • Bakalářský studijní program Sociální pedagogika,
  • Bakalářský studijní program Tělesná výchova a sport

jsou v současné době v akreditačním procesu. Přijímací řízení bude otevřeno, jakmile budou řádně akreditovány, což lze očekávat v průběhu první třetiny roku 2022.